تبلیغات
سکوت شب
سکوت شبسکوت شب من


سکوت شب من، عاشقانه ترین ترنم جاودان بودن است.

شب من، عارفانه ترین تجلی حضور صحنه های با خود بودن است.

فردای بی صدای من، خسته ام آرام بیا

از میان دلهای شاد، من تو را گزیده ام

فقط تو آرام بیا...!

از پشت پلكهای آخرین ستاره شب

از پشت دیوار بلند مهتاب

از پشت شیشه الماس چشمها

تو را به خدا به كدامین سو نظاره كنم؟

من هنوز رد پای نرفته ام در راه رفته تو

من هنوز آواره كوی بی انتهای این جاده ام
چرا؟

به كدامین گناه بزرگ، كوچكم می شمارید؟

هنوز در باور شب ماتم زده ام

بیا،برای اولین و آخرین بار فقط تو بگو

بگو كدامین جرم جز محبت مرا خار كرد؟

بگو شاید این اولین باشد برای آخرینت!
دیشب برای اولین بار

نه ! دیشب برای هزارو یكمین بار بود كه ستاره شدم

گریه كردم، گریه كردم برای دلم تنها و بی صداحس كردم كه دیگر آزادم
چون ستاره بی هیچ غروبم

حس كردم كه چقدر از تو و دنیای تو آزاد و رها و دورم!!!شنبه 2 مهر 1390 توسط مهشید | نظرات ()

مهشید

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

RSS 2.0